หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม
   
      About Supreme
      History
      ISO 9001 & 14001
      Award

About Supreme

SUPREME DISTRIBUTION (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2536 โดยผู้บริหารคนไทยที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี  ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้ง
บริการด้านไอที และโซลูชั่นต่างๆ โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 110 ล้านบาท

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยยึดหลักสินค้าคุณภาพ
ภายใต้ความเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการผลิตและประกอบ การเลือกใช้ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ มาตรฐานสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำ
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพก่อนส่งถึงมือของลูกค้า ตลอดจนการบริการให้คำปรึกษาด้านไอที เพื่อร่วมพัฒนาระบบ
อุปกรณ์สารสนเทศของประเทศให้กว้างไกล โดยเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจออกแบบวางระบบคอมพิวเตอร์ให้องค์กร
เอกชนชั้นนำ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ของประเทศหลายต่อหลายองค์กร นอกจากนี้ สุพรีมฯ ยังมุ่งมั่น
พัฒนาบุคลากร และองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูงสุด ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2015 รวมทั้ง การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

Mission :
เราจะสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ลูกค้า ยึดถือหลักการดำเนินธุรกิจที่ซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าเป็นสำคัญ
คำนึงถึงความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้า เลือกสรรสินค้าที่จะนำมาผลิตและจำหน่าย ที่ผ่านการทดสอบแล้ว
ว่ามีคุณภาพเท่านั้น ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าทุกคน

Vision :
เราจะเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย โดยมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างสูงสุด

   
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
สินค้า Warehouse Sale
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved