หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม
   
      Supreme Events
      Supreme News
      IT News

Recent Supreme Events

 
CSR ประจำปี 2562 
08 ตุลาคม 2562 
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อทำนุบำรุงบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีต่อชาวโลก รวมไปถึงสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรได้ออกกำลังกาย และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จึงร่วมกันทำกิจกรรม เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ และปลูกต้นยี่โถ จำนวน 200 ต้น ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองให้มีอากาศที่ดียิ่งขึ้น และให้คงอยู่กับโลกใบนี้อย่างยั่งยืนตลอดไป  
 
โครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” กับ CSR ครั้งที่ 2/2561 
22 เมษายน 2562 
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร และเขตบางขุนเทียน ได้พร้อมใจกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ครั้งที่ 2/2561 ในโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ด้วยการไปร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนและร่วมกันปลูกป่าบริเวณพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากนายประเสิรฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน และ นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ได้ร่วมบรรยายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน ด้วย  
 
   
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
สินค้า Warehouse Sale
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved