หน้าหลัก เกี่ยวกับสุพรีม ข่าวสาร และกิจกรรม
   
      แจ้งซ่อม Online
      Warranty Information
      Check Warranty
      ศูนย์บริการ Supreme
      ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
      มายไอที Technical Support

Warranty Information

เงื่อนไขการรับประกัน

การติดต่อเพื่อขอรับบริการ
1. วันและเวลาทำการคือ จันทร์ – ศุกร์   8:30 – 18:00 น.
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข  02 943 8348 ฝ่ายบริการเทคนิค
3. ทางโทรสารหมายเลข  02 943 8347 ถึงฝ่ายบริการเทคนิค
4. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (e-mail Address)  [email protected]
5. นำส่งเครื่องซ่อมเองได้ที่บริษัทฯ ตามข้อมูลด้านล่างฝ่ายบริการเทคนิค
     
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
2/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
6. แจ้งซ่อม  และขอรับบริการผ่านการ แจ้งซ่อม Online บนหน้า www.supreme.co.th

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ กรุณาแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ชื่อ, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยสะดวก
2. e-mail Address (ถ้ามี)
3. ยี่ห้อ, รุ่นและหมายเลขสินค้า (Serial Number) ของเครื่องที่ต้องการแจ้งซ่อม
    ซึ่งอยู่ด้านหลังหรือด้านข้างของเครื่อง
4. ปัญหาและอาการเสียโดยละเอียด

ตัวอย่างยี่ห้อ, รุ่นและหมายเลขสินค้า
          
เงื่อนไขการรับประกัน     
 การรับประกันความเสียหายของสินค้าและผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ที่อยู่ในระยะรับประกัน จะไม่ครอบคลุม
ถึงความเสียหายหรือปัญหาต่างๆ ดังนี้
1. ความเสียหายจากการขนส่ง
2. ความเสียหายจากเหตุจลาจลและภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น
3. เครื่องโดนน้ำหรือไฟฟ้าช็อตจนเกิดความเสียหาย
4. เครื่องที่ถูกถอดหรือดัดแปลงแก้ไขให้ผิดไปจากข้อกำหนดของโรงงาน รวมถึงการซ่อม
โดยผู้ที่ขาดความชำนาญทางด้านเทคนิค
5. วัสดุที่เป็นพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆ ที่แตกหักได้
และรวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เช่น ผ้าหมึก, ตลับหมึก และ Drum เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เป็นต้น
6. ปัญหาด้านโปรแกรมที่ไม่มีลิขสิทธิ์และไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือโปรแกรมต่างๆ ใน HDD ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ระยะเวลาการรับประกัน
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ จะมีระยะเวลารับประกัน
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก Warranty Void ที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์
จะแสดงถึงเวลาที่เริ่มรับประกันและระยะเวลาที่รับประกัน


   
  Supreme Service Products NEWS&Event Contact Us
 
About Supreme
History
ISO 9001 & 14001
Award
แจ้งซ่อม Online
Warranty Information
ศูนย์บริการ Supreme
ศูนย์บริการ OTPC โซน 3
มายไอที
สินค้า Warehouse Sale
Printer/Toner/Peripheral
Supreme Events
Supreme News
IT News
 
 
Copyright Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved