28 December 2023

กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 และเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ”

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) จัดให้มีกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 และเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสนุกสนานแก่พนักงาน ทำให้ทุกคนได้ร่วมงานกันอย่างสนุกสนาน, เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และเพื่อเป็นการแสดงถึงความใส่ใจที่บริษัทฯ มีต่อพนักงาน เมื่อทำงานอย่างหนักหน่วงมาตลอดทั้งปี มีงานเลี้ยงที่บริษัทฯ จัดให้พนักงาน, ทำบุญตักบาตร, กิจกรรมต่างๆ และการแจกรางวัลมากมาย