19 April 2024

SPREME Roadshow หาดใหญ่

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 คุณภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (SPREME) ร่วมกับคุณวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณธีรฉัตร ศิลปสนธยานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ เดินสาย Roadshow ที่หาดใหญ่ เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลบริษัท ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา