13 July 2023

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 64 บริจาคและส่งมอบคอมพิวเตอร์

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 64 นำโดยคุณภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นตัวแทนบริษัทบริจาคและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ให้กับสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปมอบให้กับ

  • โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข จังหวัดนครพนม
  • โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกระบี่

จำนวนโรงเรียนละ 10 ชุด พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอน