23 May 2022

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) บริจาคและมอบชุดคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และครอบครัว เป็นตัวแทนบริษัทบริจาคและมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด ให้แก่โรงเรียนวัดท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าอาวาสวัดท่าเรือและผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือเป็นผู้รับมอบ ซึ่งบริษัทติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริจาคดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆด้านการศึกษา ของโรงเรียนสืบไป