30 September 2023

โครงการ สุพรีมปันรักษ์ EP.02

โครงการ สุพรีมปันรักษ์ EP.02 ปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดกิจกรรม “โครงการ สุพรีมปันรักษ์ EP.02 ปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี” มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานภายในบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาทำความดี ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรม จัดเก็บขยะในบริเวณอุทยานแห่งชาติ และปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นมะค่า, ตะเคียน, ประดู่ และ พยุง ซึ่งการปลูกต้นไม้ ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อยไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและปรับปรุงคุณภาพอากาศ ยังสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และยั่งยืนสำหรับลูกหลานต่อไป