30 November 2023

โครงการ “ชาว SP อาสาจัดเต็ม” EP.01

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้จัดกิจกรรม โครงการ ชาว SP อาสาจัดเต็ม เป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ เหลือ-ขอ ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) เป็นการบริจาคสิ่งของทั้งเป็นสิ่งของเหลือใช้ ต่างๆ เพื่อส่งต่อสิ่งของเหลือใช้ นำมาเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ขาดแคลน และยังเป็นการนำสิ่งของกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ได้บริจาคของใช้เกี่ยวกับเด็ก ยารักษาโรคจำเป็น เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านการเงินและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น