22 เมษายน 2567

SPREME Roadshow Online

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 คุณภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (SPREME) ร่วมกับคุณวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณธีรฉัตร ศิลปสนธยานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ เข้าร่วมงาน Roadshow บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนำเสนอข้อมูลขายหุ้นสามัญ (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 2 พฤษภาคม นี้ โดยภายในงานมีนักลงทุนและสื่อต่างๆ ให้ความสนใจรับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก และปิดท้าย Roadshow Online ได้อย่างสวยงาม ณ ห้อง 601-602 อาคาร B ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย