ด้วยความชำนาญของทีมงาน และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า Supreme ยังมีบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในหลากหลายผลิตภัณฑ์

เพื่อดูแลให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นบริการในรูปแบบงานบำรุงรักษาตามรอบระยะเวลา (Preventive Maintenance) และงานแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการตามความต้องการของลูกค้าไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานของลูกค้า รวมถึงให้คำแนะนำกับลูกค้าได้สูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามข้อกำหนด ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์ การให้บริการตรวจซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เป็นประจำ การซ่อมแซมและการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ที่มีปัญหา

การจัดจ้างบุคลากรภายนอก
เพื่อให้บริการลูกค้าในพื้นที่หลากหลายทั่วประเทศ
การคัดสรรอะไหล่
สำหรับการให้บริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
การจัดหาประกันสินค้า
ตลอดอายุเวลาสัญญาให้บริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
มีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์อย่างยาวนานคอยสนับสนุนช่วยเหลือการทำธุรกิจ
ติดต่อฝ่ายขาย
สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลสินค้าและบริการเพิ่มเติม