ทีมงานของบริษัทฯ สามารถให้คำปรึกษางานติดตั้งพร้อมทั้งให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง โดยจัดหาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านราคาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของลูกค้า Supreme มีบริการตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบตามกำหนดเวลา รวมทั้งซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่จำเป็น ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถประหยัดต้นทุนและใช้งานได้ตลอดเวลา โดยธุรกิจให้เช่าของบริษัทฯ จะดำเนินการตามเงื่อนไขตามคุณลักษณเฉพาะ (Terms of reference : TOR) ที่กำหนดจากหน่วยงานราชการ

รูปแบบธุรกิจให้เช่า

บริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีหน้าที่รับผิดชอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมถึงปรับปรุงพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตามความต้องการใช้งานของผู้เช่า เช่น การสำรองอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน หรือการจัดให้มีศูนย์บริการ Call Center เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเรียกใช้บริการจากผู้เช่า

ติดต่อฝ่ายขาย
สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลสินค้าและบริการเพิ่มเติม
ติดต่อแจ้งซ่อม
สามารถติดต่อเราได้ที่นี้