02 พฤษภาคม 2567

SPREME 1st Trading Day

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายภานุวัฒน์ ขันธโมลีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SPREME ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก ในกลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยมีราคาเปิดซื้อขายที่ 3.42 บาท เพิ่มขึ้น 0.82 บาท หรือ 31.54% เทียบจากราคาไอพีโอที่ 2.60 บาท/หุ้น สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำธุรกิจ System Integrator ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ของโลกและมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ตามแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ และการพัฒนาประเทศเข้าสู่รูปแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีมูลค่างานในมือ (Backlog) ณ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ที่กว่า 440 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในปี 2567-2568 และพร้อมเข้าประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ 4-5 โครงการ มูลค่าโครงการมากกว่าพันล้านบาท รวมถึงเดินหน้าลงทุนซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัทฯ (M&A)

ทั้งนี้ SPREME ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็น 27.03% ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นใหญ่สมัครใจ Lockup หุ้นส่วนที่ไม่ติด Silent Period ตามเกณฑ์ SET ทั้งหมด เป็นเวลา 45 วัน