29 มีนาคม 2567

กิจกรรมโครงการ “ชาว SP อาสาจัดเต็ม” EP.02 อาสาเก็บขยะ

โครงการ ชาว SP อาสาจัดเต็ม EP.02 อาสาเก็บขยะ บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้จัดกิจกรรม การเก็บขยะในบริเวณรอบบริษัทฯ และระยะใกล้เคียง โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 รอบ ระหว่างเดือนมีนาคม 2567 เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นผู้นำให้ชุมชนช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณรอบบ้าน ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกของพนักงาน ให้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับบริเวณที่ทำงานและที่พักอาศัย