10 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมสร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธุ์ปู

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม CSR สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธุ์ปู ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมง ชุมชนบ้านเนินฆ้อ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง โดยประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านอนุรักษ์เนินฆ้อ ได้ทำการกล่าวต้อนรับทางคณะฯ แนะนำเครือข่าย และบรรยายข้อมูลที่มาของกลุ่มประมงพื้นบ้านอนุรักษ์เนินฆ้อ และร่วมทำกิจกรรม “เขี่ยไข่ปู”การปล่อยลูกปูคืนสู่ทะเล โดยการนำแม่ปูไข่นอกกระดองมาทำการเขี่ยไข่ปู ออกจากตัวกระดอง แล้วนำมาพักไว้จนเป็นตัวอ่อน หลังจากนั้นนำไปปล่อยลงทะเล เพื่อเพิ่มประชากรปูต่อไป และอีกหนึ่งกิจกรรมคือ “การทำซั้งเชือก” (บ้านปลา) หรือ หญ้าทะเลเทียม คืออุปกรณ์ที่ชาวประมงทำขึ้นเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ โดยใช้ตัดเชือกให้พอดีกับความลึกของน้ำทะเล 10 – 15 เมตร เจาะรูเพื่อนำเชือกเส้นเล็ก ร้อยเข้าไป สางให้เป็นฝอย แล้วผูกกับทุ่นถ่วงน้ำ นำไปปล่อยลงทะเล เพื่อเป็นแหล่งอาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก ไปจนถึงที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เกิดเป็นระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเล